Τραπεζικοί Λογαριασμοί

● Για μεταφορές χρημάτων από άλλες Τράπεζες:
Τυχόν τραπεζικά έξοδα προμήθειες για την μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα ή από μετατροπές ξένων νομισμάτων επιβαρύνουν τον αποστολέα των χρημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε e-banking άλλης τράπεζας  για να μεταφέρετε ποσά επιλέξτε: “Επιβάρυνση με τα έξοδα όλων των τραπεζών – ένδειξη (OUR)”

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.

 

Δικαιουχος: Χριστίνα Aλεξάνδρα Λιονουδάκη
 
● Per i trasferimenti di denaro da altre banche:
Eventuali spese di spese bancarie per il trasferimento di denaro da un'altra banca o conversioni in valuta estera sono a carico del mittente del denaro. Se si utilizza l'e-banking un'altra banca di trasferire fondi, selezionare "Caricare le spese di tutte le banche - indicazione (OUR)"
Grazie per la collaborazione.
 
Beneficiario: Christina Alexandra Lionoudaki
 

 ΙΒΑΝ - GR740171562000  6562 138 282 660          

 

IBAN - GR6901406600 660 0023 4002 2765 

 

 IBAN -  GR40011048900000 489 0105 6605
 
 
 IBAN - GR8002601350000 

530 2012 709 22