Τραπεζικοί Λογαριασμοί

● Για μεταφορές χρημάτων από άλλες Τράπεζες:
Τυχόν τραπεζικά έξοδα προμήθειες για την μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα ή από μετατροπές ξένων νομισμάτων επιβαρύνουν τον αποστολέα των χρημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε e-banking άλλης τράπεζας  για να μεταφέρετε ποσά επιλέξτε: “Επιβάρυνση με τα έξοδα όλων των τραπεζών – ένδειξη (OUR)”

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.

 
   IBAN: GR40 0171 5620 0065 6214 8502 901
 
 IBAN: GR28 0140 6480 6480 0200 2006 522
 
 IBAN: GR36 0110 4890 0000 4890 1383 470
 
 IBAN: GR88 0260 2870 0004 8020 1670 357