Τραπεζικοί Λογαριασμοί

● Για μεταφορές χρημάτων από άλλες Τράπεζες:
Τυχόν τραπεζικά έξοδα προμήθειες για την μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα ή από μετατροπές ξένων νομισμάτων επιβαρύνουν τον αποστολέα των χρημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε e-banking άλλης τράπεζας  για να μεταφέρετε ποσά επιλέξτε: “Επιβάρυνση με τα έξοδα όλων των τραπεζών – ένδειξη (OUR)”

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.

Δικαιουχος: Τάσος Βλαμάκης (ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ META ΤΗΝ 01/09/2020)
 
 
   IBAN: GR40 0171 5620 0065 6214 8502 901
 
 IBAN: GR28 0140 6480 6480 0200 2006 522
 
 IBAN: GR36 0110 4890 0000 4890 1383 470
 
 IBAN: GR88 0260 2870 0004 8020 1670 357
 
 
 
Δικαιουχος: Χριστίνα Aλεξάνδρα Λιονουδάκη  (ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020)
 
● Per i trasferimenti di denaro da altre banche:
Eventuali spese di spese bancarie per il trasferimento di denaro da un'altra banca o conversioni in valuta estera sono a carico del mittente del denaro. Se si utilizza l'e-banking un'altra banca di trasferire fondi, selezionare "Caricare le spese di tutte le banche - indicazione (OUR)"
Grazie per la collaborazione.
 
Beneficiario: Christina Alexandra Lionoudaki
 

 ΙΒΑΝ - GR74 0171 5620 0065 6213 8282 660          

IBAN - GR69 0140 6600 6600 0234 0022 765 

 IBAN -  GR40 0110 4890 0000 4890 1056 605
 
 IBAN: GR80 0260 1350 0005 3020 1270 922