Ενημερώσεις ΕΟΠΥΥ

 
  •  Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ 13.04.2017 

  • Θέμα: Ενημέρωση για τη έναρξη εφαρμογής της νέας κωδικοποίησης στο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ 

  • Οι εισαγωγείς οφείλουν να έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους στο νέο μητρώο το συντομότερο ώστε να είναι αποζημιούμενα με τον νέο κωδικό μητρώου από 01/05/2017. Από 01/06/2017, τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει και το μοναδικό αριθμό barcode (άυλη ταινία γνησιότητας) από τη σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα, διότι το σχετικό πεδίο θα είναι υποχρεωτικό στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων.

  • Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι θα με την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος εκτελέσεων μέσω του e-dapy, πρέπει η εκτέλεση γνωματεύσεων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να γίνεται χρήση του χειρόγραφου εντύπου. Το χειρόγραφο έντυπο θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο στις περιπτώσεις όπου ο ΕΟΠΥΥ θα ανακοινώνει για οποιοδήποτε λόγο ότι το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και μόνο για εκείνο το διάστημα.

  •  

  • Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ 12.04.2017

           Μαρούσι, 12/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
        Κατόπιν πολλών αιτημάτων των παρόχων και ειδικότερα με την έγκαιρη προσαρμογή των παρόχων νέων συμβάσεων στις οδηγίες και του τρόπου υποβολής         και κατάθεσης των δικαιολογητικών αλλά και λόγω των αργιών του Πάσχα, δίδεται παράταση υποβολής και αποστολής των δικαιολογητικών, για υποβολές         μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017, έως 30/4/2017. Να επισημάνουμε ότι από αυτή την ημερομηνία, οι υποβολές (και για παροχές ΕΚΠΥ), από         συμβεβλημένους παρόχους, που δεν έχουν κατατεθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής και δεν έχουν αποσταλεί τα φυσικά παραστατικά, δεν θα         αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ