Πολιτική Ποιότητας Εργαστηρίου OXYtech Labs

 

Η πολιτική του εργαστηρίου OXYTECH  στο  χώρο της ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της νόμιμης  εκπροσώπου για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης της Ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του. Κύριο μέλημα είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες του εργαστηρίου  συνοψίζεται στα ακόλουθα:

·        Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες του εργαστηρίου.

·        Να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις των υπηρεσιών  της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες, τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και την εξέλιξη των τεχνολογικών  μεθόδων..

·        Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού  ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

·        Συνεχής Βελτίωση, όσον αφορά στην κατάρτιση και στις διαδικασίες στα πλαίσια της ποιότητας συστήματος και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.

·        Διατήρηση στενής προσωπικής επαφής με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημερότητα για τις ανάγκες των πελατών, όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση.

·        Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησής τους είναι ικανοποιητικό.

Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός του εργαστηρίου «OXYTECH» είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας του , παρέχοντας υπηρεσίες  σταθερής υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αξιόπιστες τεχνολογικές μεθόδους.

 

 

ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΤΑΣΟΣ                                                                                              31 Αυγούστου 2020