Επισκευή Συμπυκνωτών Οξυγόνων

Σερβις Συμπυκνωτών Οξυγόνου

Επισκευή μοντέλων Devilbiss 515

Η Oxytech Labs ειναι σε θέση να φτιάχνει χειροποιήτα τεφλόν για τα μοντέλα της σειράς Devilbiss 515 όπου υπήρχαν στήλες μη αναγομώσιμες.

Το τεφλόν αντικαθιστά το εργοστασιακό "κλείσιμο" και καθιστά την στήλη ζεόλιθου ανοιγόμενη.

Η αναβάθμιση αυτή επαναφέρει τα παλιά Devilbiss 515 σε λειτουργία με αξιοπιστία στο οξυγόνο αλλά και στον θόρυβο.