Θεοδώρα Ιωάννου

 Η Θεοδώρα γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια λογιστικών προγραμμάτων και είναι κάτοχος ECDL. Επίσης στη διάρκεια σπουδών της ασχοληθηκε με σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και διαπραγμάτευσης, καθώς και το Διεθνές Εμπόριο στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης.
 
Μετά την αποφοίτησή της ξεκίνησε  να εργάζεται ως βοηθός δικαστικής επιμελήτριας στην Αθήνα συντάσσοντας εκθέσεις, διεξάγοντας έρευνα, αρχειοθέτηση, εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη λογιστικού τμήματος. 
 
Ένας κρητικός κέρδισε την καρδιά της ενώ ακόμα σπούδαζε το 2009 και λίγα χρόνια αργότερα, το 2015,  βρίσκονται στα Χανιά αναζητώντας μόνιμη κατοικία. Η Θεοδώρα ξεκινά να εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο, αλλά σύντομα αναζητά εργασία πιο κοντά στο αντικείμενο σπουδών της.
 
Τον Μάρτιο του 2016 ήρθε στην Oxytech Labs ενισχύοντας την τιμολόγηση, οργάνωση, αρχειοθέτηση, και ορθή διοίκηση της εταιρίας. Παράλληλα ετοιμάζεται και για το γάμο της (Ιούνιο 2016) αποκτώντας πλέον μόνιμη διεύθυνση Χανίων. 
 
Η Θεοδώρα προσαρμόζεται εύκολα, αναλαμβάνει ευθύνες, διαθέτει συνεργατικό πνεύμα και διευθύνει την ορθή διεξαγωγή διαδικασιών της εταιρίας με υψηλή αποδοτικότητα. Είναι σήμερα υπεύθυνη του Λογιστηρίου, Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών για την Oxytech Labs. Στην εταιρία μας έχει λάβει εκπαίδευση για το σύστημα ISO 13485:2012 που εφαρμόζουμε καθώς και επίδειξη επισκευής συμπυκνωτών οξυγόνου και οξυγονομέτρησης.
Η Θεοδώρα γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια λογιστικών προγραμμάτων και είναι κάτοχος ECDL. Επίσης στη διάρκεια σπουδών της ασχοληθηκε με σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και διαπραγμάτευσης, καθώς και το Διεθνές Εμπόριο στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης.
 
Μετά την αποφοίτησή της ξεκίνησε  να εργάζεται ως βοηθός δικαστικής επιμελήτριας στην Αθήνα συντάσσοντας εκθέσεις, διεξάγοντας έρευνα, αρχειοθέτηση, εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη λογιστικού τμήματος. 
 
Ένας κρητικός κέρδισε την καρδιά της ενώ ακόμα σπούδαζε το 2009 και λίγα χρόνια αργότερα, το 2015,  βρίσκονται στα Χανιά αναζητώντας μόνιμη κατοικία. Η Θεοδώρα ξεκινά να εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο, αλλά σύντομα αναζητά εργασία πιο κοντά στο αντικείμενο σπουδών της.
 
Τον Μάρτιο του 2016 ήρθε στην Oxytech Labs ενισχύοντας την τιμολόγηση, οργάνωση, αρχειοθέτηση, και ορθή διοίκηση της εταιρίας. Παράλληλα ετοιμάζεται και για το γάμο της (Ιούνιο 2016) αποκτώντας πλέον μόνιμη διεύθυνση Χανίων. 
 
Η Θεοδώρα προσαρμόζεται εύκολα, αναλαμβάνει ευθύνες, διαθέτει συνεργατικό πνεύμα και διευθύνει την ορθή διεξαγωγή διαδικασιών της εταιρίας με υψηλή αποδοτικότητα. Είναι σήμερα υπεύθυνη του Λογιστηρίου, Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών για την Oxytech Labs. Στην εταιρία μας έχει λάβει εκπαίδευση για το σύστημα ISO 13485:2012 που εφαρμόζουμε καθώς και επίδειξη επισκευής συμπυκνωτών οξυγόνου και οξυγονομέτρησης.

 

accounts@oxytech.gr
Τηλ: 2821052792